+420 773 210 474 rifo@rifo.cz

Speciální služby

 

Uvědomujeme si, že svět podnikání je mnohem složitější a nic se nedá pevně naplánovat či předvídat. Proto svým klientům nabízíme i služby, které běžně nejsou s účetnictvím spojované, ale my víme, jak důležité pro vás jsou. Naši speciální nabídku můžete využívat dlouhodobě, ale i nárazově. Jejiím smyslem je vykrýt práci zaměstnanců, kteří vám v týmu chybí anebo byste jejich pozici v dlouhodobém horizontu nevyužili.

 

SPECIÁLNÍ

PŘÍKLADY SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Z

SPRÁVA POHLEDÁVEK

Důraz klademe především na minimalizaci zdrojů v nich alokovaných. Správa se vztahuje na vše od evidence a ověřování pohledávek, přes upomínky až po přípravu materiálů pro případné domáhání se zaplacení pohledávek soudní cestou. Vypracujeme vám také pravidla a postupy řešení pro jednotlivé odběratele, která povedou k minimalizaci rizika nesplacení pohledávek.

Z

ŘÍZENÍ CASH-FLOW

Pomůžeme vám stabilizovat cash-flow vytvořením krátkodobého plánu peněžních toků v řádu několika měsíců. Sestavíme také reálný výhled vývoje především z pohledu možných dlouhodobých investic.  

Z

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Pomůžeme vám se zajištěním firemní korespondence či s administrativou spojenou s úřední komunikací a dalšími potřebnými kancelářskými pracemi. Forma spolupráce může být jednorázová i dlouhodobá v závislosti na vaší aktuální situaci.

Služby

NAŠE SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ

včetně podvojného

Povedeme vaše účetnictví a postaráme se o roční účetní uzávěrky.

Daňové poradenství

daňová příznání

Nechte daně na nás a využijte svůj čas i peníze efektivněji.

ON-LINE účetnictví

rychlý on-line systém

Díky našemu systému budete mít okamžitý přehled, jak si vedete.

MZDY

mzdová agenda

Zajistíme výpočet mezd, vyúčtování a další služby pro vaše zaměstnance.

SPRÁVA IT

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Nerozumíte „ajťákům“? Nechte je plavat, my to zařídíme.

Kontakt

Jsme tu pro vás